publicerad: 2021  
förknippa förknippade förknippat
verb
förknipp´a
sätta i sam­band med något
någon förknippar någon/något med någon/något
någon förknippar någon med någon
någon förknippar någon med något
någon förknippar något med någon
någon förknippar något med något
någon förknippar några
vara nära förknippad med någon; vi har lärt oss att förknippa namnet Gandhi med icke-våld
belagt sedan 1687; av lågtyska vorknüppen med samma betydelse
förknippaförknippande, förknippning