publicerad: 2021  
förlaga förlagan förlagor
för|­lag·an
substantiv
`rlaga
original som ligger till grund för (manuell) kopiering eller av­skrift t.ex. text el. skiss
(någots) förlaga en förlaga (till något)
kartan bygger sanno­likt på en äldre för­laga
äv. abstraktare förebild
texten följde ganska noga den engelska för­lagan
belagt sedan 1904; av tyska Vorlage med samma betydelse, till vorliegen 'ligga fram­för'; jfr ur­sprung till inlaga, pålaga