publicerad: 2021  
förmedla förmedlade förmedlat
verb
förme´dla
över­föra genom att fungera som förbindande länk särsk. med av­seende på information etc. men äv. kontakter
någon förmedlar någon/något (till någon)
någon förmedlar någon (till någon)
någon förmedlar något (till någon)
i en bibliotekaries arbete in­går att förmedla information till all­mänheten
spec. få till stånd (affär) genom att fungera som mellan­hand
förmedla ett husköp
äv. bildligt uttrycka
i sina bästa målningar kan hon förmedla visionära stämningar
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska formidhla; efter lågtyska vormiddeln med samma betydelse
förmedlaförmedlande, förmedling, förmedlan