publicerad: 2021  
förmildrande ingen böjning
för·mild·rande
adjektiv
förmil´drande
sär­skilt juridik som motiverar lindrigare på­följd
hans ungdom an­sågs vara en förmildrande om­ständighet
belagt sedan 1850