publicerad: 2021  
förmoda förmodade förmodat
verb
förmo´da
hålla för sanno­likt med utgångs­punkt i vissa fakta
någon förmodar sats
man kan förmoda att romanen är själv­biografisk
belagt sedan 1441 (gåvobrev från rikets råd till finska Nådendals kloster (Arwidsson)); fornsvenska formodha; av lågtyska vormoden med samma betydelse; jfr ur­sprung till mod 1