publicerad: 2021  
förr
adverb
1 under den tid som har före­gått nuet och som vanligen om­fattar en rätt stor tids­rymd
SYN. 1förut, tidigare MOTSATS 1senare
förr i tiden; förr i världen; förr färdades man med häst och vagn, nu åker man bil; något sådant hade hon aldrig förr sett; svenskarna reser som aldrig förr; det var bättre förr, sa mor­mor
belagt sedan 800–900-talet (runristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)); runform fur, fornsvenska fyr, för, eg. komparativ av 2för 1
2 in­om någon kortare tids­rymd än den som fram­går av samman­hanget
Du är sen. – Jag kunde inte komma förr; NN måste av­gå, ju förr desto bättre
förr eller senare (oundvikligen) någon gång i fram­tidenförr eller senare blir vi tvungna att ta itu med problemet
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 hellre
det gör jag aldrig, förr hänger jag mig
äv. snarare
då tror jag förr på kryss i den sista matchen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen