publicerad: 2021  
förregling förreglingen förreglingar
för·regl·ing·en
substantiv
förre´gling
an­ordning för låsning av spårväxlar som står i sam­band med fasta signaler särsk. på järn­väg
SE regla
förregling (av något)
belagt sedan 1899; till 2regel 1