publicerad: 2021  
försångare för­sångaren, plural för­sångare, bestämd plural försångarna
för|­sång·ar·en
substantiv
`rsångare
person som leder sam­fälld sång
äv. person som sjunger solo innan de andra del­tagarna i sången stämmer in
belagt sedan 1831