publicerad: 2021  
försäkran bestämd form försäkran, utrum; som plural kan användas försäkringar
för·säkr·an
substantiv
försä´kran
bestämt ut­talande som ut­lovar visst handlings­sätt eller viss attityd
kungaförsäkran; lojalitetsförsäkran
en försäkran (om något/att+verb/sats)
en försäkran (om något)
en försäkran (om sats)
en försäkran (om att+verb)
en försäkran (sats)
en lugnande försäkran; de behövde en försäkran om att deras pappa fick en god vård
belagt sedan 1709