publicerad: 2021  
förutsäga förutsade förutsagt, presens förutsäger
verb
[fö`rutsäja] äv. [för`utsäga]långt ä
på för­hand räkna ut och göra på­ståenden om viss fram­tida ut­veckling; vanligen på rationell grund
någon förutsäger något/sats
någon förutsäger något
någon förutsäger sats
ekonomerna förut­sade en snabb förbättring av konjunkturen
belagt sedan 1681
förutsägaförutsägande, förutsägelse