publicerad: 2021  
föråkare för­åkaren, plural för­åkare, bestämd plural föråkarna
för|­åk·ar·en
substantiv
`råkare
utförs­åkare som kör igenom den lagda banan strax före tävlings­start
belagt sedan 1935