publicerad: 2021  
förändring förändringen förändringar
för·ändr·ing·en
substantiv
förän´dring
det att förändra(s)
förändringsarbete; cellförändring
förändring (av någon/något)
förändring (av någon)
förändring (av något)
en genom­gripande förändring; en förändring till det bättre; en värld i förändring; stadens centrum hade under­gått en stor förändring
belagt sedan 1627