publicerad: 2021  
gammaglobulin gamma­globulinet
gamma|­globul·in·et
substantiv
gamm`aglobulin
grupp av proteiner i blodet som inne­håller hög halt av anti­kroppar anv. som vaccin
JFR serum
före Afrika­resan tog de en spruta med gamma­globulin
belagt sedan 1947; till gamma och globulin