publicerad: 2021  
gatlopp gat­loppet, plural gat­lopp, bestämd plural gat­loppen
gat|­lopp·et
substantiv
ga`tlopp
historiskt straff var­vid den dömde tvingades springa mellan två led av personer som ut­satte honom för slag på ryggen med käppar eller dylikt; förr anv. som militärt disciplin­straff
löpa gat­lopp
ofta bildligt
den stackars ministern fick löpa gat­lopp i medierna efter sitt förhastade ut­talande
belagt sedan 1347 (privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska gatulop