publicerad: 2021  
ge sig ut gav, gett el. givit, presens ger
giv·it sig ut
verb
ge sig u´t
påstå sig ha viss egenskap el. vara viss (annan) person
ge sig ut för (att vara) någon/något
ge sig ut för (att_vara) någon
ge sig ut för (att_vara) något
han gav sig ut för att vara son­son till den av­satte kungen
belagt sedan 1457 (Namnlös och Valentin); fornsvenska giva sik ut