publicerad: 2021  
gedigen gediget gedigna
ge·dign·are
adjektiv
gedi´gen
1 fri från in­blandning av annat (mindre värde­fullt) material om (någor­lunda) ädel metall
en kanna i gediget silver
belagt sedan 1687; av tyska gediegen 'mogen; utvuxen; präktig', till gedeihen 'trivas; frodas'; jfr ur­sprung till dejlig
2 kraftig och stabil
ett gediget stenhus
äv. bildligt grundlig, på­litlig
en gedigen yrkes­utbildning; en gedigen lag­insats; gedigna erfarenheter
belagt sedan 1846