publicerad: 2021  
generalrepetition general­repetitionen general­repetitioner
gen·er·al|­re·pet·it·ion·en
substantiv
genera`lrepetition
sista (och viktigaste) repetition av en före­ställning före premiär
generalrepetition (av något/sats)
generalrepetition (av något)
generalrepetition (av sats)
(på/under/vid) generalrepetitionen
() generalrepetitionen
(under) generalrepetitionen
(vid) generalrepetitionen
offentlig general­repetition; det sägs ofta att om general­repetitionen går dåligt går premiären bra
äv. all­männare
den sista tränings­landskampen blir general­repetition in­för VM-turneringen
belagt sedan 1795