publicerad: 2021  
generationsväxling generations­växlingen generations­växlingar
gen·er·at·ions|­växl·ing·en
substantiv
[-∫o`ns-]
1 regel­bunden växling mellan individer upp­komna genom kön­lös och könlig fort­plantning hos vissa lägre djur och växter
maneter och mossor har generations­växling
belagt sedan 1845
2 (successiv) ersättning av äldre representanter med yngre t.ex. i ett fotbollslag
svenska lands­laget har klarat generations­växlingen bra och genomsnittsåldern är nu 24 år
belagt sedan 1929