publicerad: 2021  
generell generellt generella
gen·er·ell
adjektiv
generell´ [∫-]
som berör allt eller alla i visst samman­hang
en generell lönehöjning; en generell regel; ett generellt fördömande av all tortyr
ofta i adverbiell an­vändning
generellt sett är tåg det bästa alternativet vid transport; rent generellt an­ser jag ...
belagt sedan 1726; av tyska generell med samma betydelse, fransk­inspirerad bildn. till lat. genera´lis, se ur­sprung till general-