publicerad: 2021  
generositet generositeten
gen·er·os·itet·en
substantiv
generosite´t [∫-]
det att vara generös
generositet (mot någon)
mecenaternas generositet; han delade med sig av sina erfarenheter med stor generositet
äv. försvagat om tolerans el. vid­synthet
det mjuka sam­hället präglat av generositet mot av­vikare
belagt sedan 1680; till generös