publicerad: 2021  
generös generöst generösa
gen·er·ös
adjektiv
generö´s [∫-]
som gärna delar med sig av något som är värde­fullt el. som inne­bär en upp­offring eller dylikt
generös (mot någon) (med något/att+verb/sats)
generös (mot någon) (med något)
generös (mot någon) (med sats)
generös (mot någon) (med att+verb)
generösa givare; hans föräldrar var så generösa att de betalade hela hans ut­bildning
äv. om gåva eller dylikt
ett generöst bi­drag; en generös penninggåva till församlingen
äv. väl till­tagen
en generös vidd på kjolen; restaurangen är känd för sina generösa portioner
äv. försvagat väl­villig, tolerant
en generös syn på människor med sär­skilda behov; partiet före­språkar en mer generös syn på in­vandring
belagt sedan 1776; av franska généreux 'ädel; nobel; fri­kostig'; av lat. genero´sus 'ädel; hög­sinnad'; till genus