publicerad: 2021  
getingmidja getingmidjan getingmidjor
get·ing|­midj·an
substantiv
ge`tingmidja
mycket smal midja vanligen på flicka el. kvinna
ibland bildligt, spec. flask­hals i (järn­vägs)trafiken
den planerade vidgningen av tågtrafikens geting­midja söder om Stock­holm C
spec. äv. smalt geografiskt om­råde
belagt sedan 1887; i bildlig bet. sedan 1965