publicerad: 2021  
glaciär glaciären glaciärer
glaci·är·en
substantiv
glaciä´r
större massa av snö och is som har mer eller mindre konstant ut­sträckning och som rör sig genom in­verkan av sin egen tyngd och före­kommer i fjälltrakter ovan­för snö­gränsen el. i polartrakter
dalglaciär; nischglaciär; platåglaciär
den oro­väckande av­smältningen av Grön­lands glaciärer
belagt sedan 1814; av franska glacier med samma betydelse, till glace 'is'; av lat. glac´ies 'is'; jfr ur­sprung till glacial, glass