publicerad: 2021  
glasberg glas­berget
glas|­berg·et
substantiv
gla`sberg
hamna på glas­berget förbli ogiftom kvinna: i 1800-talets Stock­holm var över­skottet av kvinnor stort och många hamnade på glas­berget
belagt sedan 1813; i folk­sagan satt en prinsessa på ett berg av glas som friare måste rida upp­för; efter­som det var närmast omöjligt, blev prinsessan sittande kvar, ensam och ogift