publicerad: 2021  
glidflykt glid­flykten
glid|­flykt·en
substantiv
gli`dflykt
flykt med utspända, orörliga vingar ut­förd av fågel
äv. om liknande flygning med flyg­plan som har motorn av­stängd el. med segel­flygplan eller dylikt
planet tappade mycket höjd under glid­flykten
belagt sedan 1908