publicerad: 2021  
gliring gliringen gliringar
glir·ing·en
substantiv
gli`ring
spydigt på­pekande om någon svaghet eller dylikt
en gliring (mot någon) (om något)
de båda "svikarna" fick en del gliringar när de åter­såg de gamla lag­kamraterna
belagt sedan 1846; sv. dial. gliring, eg. 'flin; hån­leende', till sv. dial. glira 'plira; flina'; besläktat med gli, glimma