publicerad: 2021  
glömsk glömskt glömska
glöm·ska
adjektiv
som ofta glömmer saker
glömsk (av något/att+verb/sats)
glömsk (av något)
glömsk (av sats)
glömsk (av att+verb)
hon är så glömsk att hon ofta får köpa nya läs­glasögon
äv. som under­låter att beakta eller tänka på något
han satt försjunken i tankar, glömsk av om­givningen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska glömsker; till glömma