publicerad: 2021  
gnutta gnuttan gnuttor
gnutt·an
substantiv
gnutt`a
mycket liten mängd av något (konkret el. abstrakt)
en gnutta (något) en gnutta (av något)
en atletisk kropp utan en gnutta fett; med en gnutta tur hade hon vunnit en miljon
belagt sedan 1902; sv. dial. gnutta 'grand; stoft'; ev. besläktat med 1gnet!!