publicerad: 2021  
godkänna godkände godkänt, presens godkänner
verb
go`dkänna
bedöma (någon/något) upp­fylla fast­ställda krav
någon godkänner någon (i något)
någon godkänner något/sats
någon godkänner något
någon godkänner sats
god­känna ett av­tal; god­känna ett förslag; regeringen god­kände inte arrangemanget; vinet av­smakades och god­kändes
spec. i pedagogiska samman­hang ge god­känt betyg
fyra av examens­arbetena kunde god­kännas först efter bearbetning
belagt sedan 1627
godkännagodkännande