publicerad: 2021  
granulocyt granulocyten granulocyter
granulo·cyt·en
substantiv
granulocy´t
vit blod­kropp med kornig cell­massa som har spec. betydelse för kroppens försvar mot infektioner
belagt sedan 1927; till senlat. gra´nulum 'litet korn' och -cyt, se ur­sprung till cyto-