publicerad: 2021  
gravkor grav­koret, plural grav­kor, bestämd plural grav­koren
grav|­kor·et
substantiv
gra`vkor
mest historiskt ut­byggnad på kyrka, an­vänd som gravplats för stor­man eller stormanssläkt
belagt sedan ca 1720