publicerad: 2021  
grevinna grevinnan grevinnor
grev·inn·an
substantiv
grevinn`a
(titel för) en greves hustru eller änka
grevinna (av något)
äv. om kvinna av grevlig börd
grevinnan hade in­gått en mesallians
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska grevinna
Grevinnan och betjänten. Svensk titel på engelsk sketch som har sänts i tv varje år från 1969, sedan 1976 på nyårs­afton