publicerad: 2021  
gringo gringon gringos
substantiv
[griŋ´go]
ned­sättande ut­länning som vistas i (något spansktalande land i) Latin­amerika och som inte talar spanska ofta spec. om nordamerikaner
belagt sedan 1865; av spa. gringo med samma betydelse, variant av griego 'främling; grek'; av lat. Græ´cus 'grek'; jfr ur­sprung till grek