publicerad: 2021  
groddjur grod­djuret, plural grod­djur, bestämd plural grod­djuren
grod|­djur·et
substantiv
gro`ddjur
typ av mindre, fyr­bent, växel­varmt ryggrads­djur med mjuk, slemmig hud vanligen ägg­läggande och levande både i (söt)vatten och på land
maskgroddjur; stjärtgroddjur
stjärtlösa grod­djur
belagt sedan 1842