publicerad: 2021  
grovsmide grov­smidet
grov|­smid·et
substantiv
gro`vsmide
hant­verks­mässig smidning av större järn- och stål­artiklar
belagt sedan 1479 (Skrå-Ordningar); fornsvenska grofsmidhe