publicerad: 2021  
grundsats grund­satsen grund­satser
grund|­sats·en
substantiv
grun`dsats
grund­läggande på­stående in­om vetenskap el. ideologi; ofta om levnadsregel
matematikens grund­satser; antroposofins grund­satser
belagt sedan 1708