publicerad: 2021  
grundtal grund­talet, plural grund­tal, bestämd plural grund­talen
grund|­tal·et
substantiv
grun`dtal
grund­läggande räkne­ord (hel­tal) som betecknar an­tal
grund­talen, dvs. 1, 2, 3 etc.
belagt sedan 1790