publicerad: 2021  
gudsförnekare guds­förnekaren, plural guds­förnekare, bestämd plural gudsförnekarna
guds|­för·nek·ar·en
substantiv
[gut`s-]
person som inte tror på (kristendomens) Gud
SYN. ateist JFR agnostiker
belagt sedan 1762