publicerad: 2021  
gullregn gull­regnet
gull|­regn·et
substantiv
gull`regn
typ av stor buske eller litet träd som har starkt gula (ärt)blommor i hängande klasar och vars samtliga delar är giftiga, särsk. fröna; ofta odlad som prydnadsväxt
alpgullregn; hybridgullregn; sydgullregn
utan­för sovrums­fönstret bildade gull­regnet en ridå mot försommarnatten
belagt sedan 1839
En kväll i syrenernas tid
och gull­regnens månad. Hjalmar Gullberg, Kyssande vind (i Kärlek i tjugonde seklet, 1933)