publicerad: 2021  
gulsot gul­soten
gul|­sot·en
substantiv
gu`lsot
typ av sjukdomssymptom som yttrar sig i att huden och ögon­vitorna blir gulfärgade på grund av ökad produktion av gall­färg­ämne vid olika sjukdoms­tillstånd, t.ex. gall­sten, infektion el. förgiftning
JFR hepatit
flera av heroin­missbrukarna hade drabbats av gul­sot
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska gul(a) sot