publicerad: 2021  
gut guten
gut·en
substantiv
gut´
typ av massiv, enkel tråd till­verkad av inne­hållet i silkes­maskens spinnkörtlar el. av nylon eller dylikt; förr anv. till fiske­linor
gutkast; katgut
belagt sedan 1882; av engelska cat-gut med samma betydelse, eg. 'katt-tarm'