publicerad: 2021  
guttural gutturalt gutturala
guttur·al
adjektiv
guttura´l
som fram­bringas i bakre delen av mun­hålan, i svalget eller i strup­huvudet om (språk)ljud
en guttural konsonant
äv. all­männare om (ljud av) otydlig el. grötig röst
en tjock guttural röst
belagt sedan 1820; modern bildn. till lat. gutt´ur 'strupe; fågelkräva'