publicerad: 2021  
guvernör guvernören guvernörer
guvern·ör·en
substantiv
guvernö´r
1 mest historiskt styres­man för koloniserat eller ockuperat om­råde
guvernörspalats; generalguvernör; provinsguvernör
äv. om ledare för del­stat i USA
den ny­valde kaliforniske guvernören
belagt sedan 1636; av franska gouverneur med samma betydelse, till gouverner, se ur­sprung till guvernant
2 historiskt person som leder en kunglig eller adlig persons upp­fostran
(någons) guvernör guvernör (till någon)
belagt sedan 1729