publicerad: 2021  
gångbord gång­bordet, plural gång­bord, bestämd plural gång­borden
gång|­bord·et
substantiv
gång`bord
främre däck mellan back och halv­däck, särsk. på örlogs­fartyg
en lejdare gick från last­däcket till det smala gång­bordet
belagt sedan 1765