publicerad: 2021  
gärdsgård gärds­gården gärds­gårdar
eller
gärdesgård gärdes­gården gärdes­gårdar
eller
gärsgård gärs­gården gärs­gårdar, i bestämd form ibland gärsgårn
gärds|­gård·en, gärd·es|­gård·en, gärs|­gård·en
substantiv
[järs´-]
stängsel särsk. av äldre typ, bestående av hop­fogade trä­störar el. upp­lagda stenar
gärdsgårdsstör; stengärdsgård
hänga på gärsgårn var­dagligtvara i ett kritiskt lägemed nu­varande opinions­siffror hänger partiet på gärsgårn
belagt sedan 1414 (Några Gambla Stadgar); fornsvenska gärdhis gardher