publicerad: 2021  
gästa gästade gästat
verb
gäs`ta
vara gäst hos
JFR besöka
någon gästar någon/något
någon gästar någon
någon gästar något
staden gästades i dag av den berömde operasångaren; det gästande laget förlorade matchen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska gästa
gästagästande, gästning