publicerad: 2021  
habituering habitueringen habitueringar
substantiv
habitue´ring
fenomen som inne­bär att ett regel­bundet, upp­repat stimulus så småningom inte längre upp­märksammas hos person el. organism
belagt sedan 1962