publicerad: 2021  
1hack hacket, plural hack, bestämd plural hacken
hack·et
substantiv
1 liten fördjupning som efter en hackning; av­siktlig el. oavsiktlig
snedsträvan stöder mot ett hack i syllen; kniven har ett hack i eggen
spec. om en i en upp­sättning fördjupningar med viss funktion
hacken på kugg­hjulet
belagt sedan 1875; till 1hacka!!
2 knappast plur. sönder­hackat material
ägghack
belagt sedan 1922
3 knappast plur. bearbetning med små slag eller stötar från vasst före­mål
belagt sedan 1840
4 stötvis fram­bringade ljud
talarens harklingar och hack
belagt sedan 1908
5 knappast plur. ständig kritik
hack (någon)
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska hak 'klander; hån'; till 1hacka!!
6 förändring av ett datorprogram ofta för att rätta till buggar
ibland äv. in­trång i skyddat dator­system ut­fört av en hacker
belagt sedan trol. början av 1990-talet
2hack hacken hackar
hack·en
substantiv
jordbruks­maskin för sönderdelning av strå­material
belagt sedan 1579; till 1hacka!!
3hack ingen böjning
substantiv
hack i häl tätt eftervid förföljelse, tävling eller dylikt: de flydde från brotts­platsen med polisen hack i häl
belagt sedan 1747; idiomet är tautologiskt: hack är lånat av lågtyska hacke som ock­så betyder 'häl'; trol. besläktat med hake