publicerad: 2021  
halländsk halländskt halländska
hall|­länd·ska
adjektiv
hal`ländsk
som har att göra med Halland
belagt sedan 1653; till ort­namnet Halland, bildat till hall 'häll, klippa'