publicerad: 2021  
halogenlampa halogenlampan halogenlampor
halo·gen|­lamp·an
substantiv
haloge`nlampa
glöd­lampa vars gas inne­håller en halogen(förening) och som tack vare detta har hög ljus­styrka och stor livs­längd
halogen­lampor an­vänds ofta i strål­kastare
belagt sedan 1966